Hvordan ser Undervisningsministeriets misbrugte trivselsmålinger ud?


by
779w

Politikens Jakob Sorgenfri Kjær har skrevet nogle glimrende artikler om, hvordan trivselsmålinger, som skolebørn skal udfylde, er kædet sammen med deres CPR-nummer og opbevaret uden samtykke fra forældrene.

 1. “Følsomme data om børn gemmes i strid med lov”
 2. “Ensomhed, stress og sexchikane kobles snart på gymnasieelevers cpr-nummer”
 3. “Vrede forældre melder Undervisningsministeriet til politiet for lovbrud i trivselsmålinger”
 4. “Børns fortrolige svar i trivselsmålinger bliver ulovligt brugt til sagsbehandling”
 5. “Danmarksmesteren i børns trivsel er på datadoping”
 6. “Efter misbrug: Kommuner beordres til at slette data om børns trivsel og orientere forældre”

Men hvilke personlige spørgsmål har skolebørnene helt konkret fået?

Der er to sæt spørgsmål til to aldersgrupper:

 1. Børnehave til 3. klasse (6–9 år)
 2. 4.–9. klasse (10–15 år)

Begge spørgeskemaer kan hentes på Undervisningsministeriets hjemmeside. Her er en backup af siden, når den engang opdateres eller ændres.

Spørgsmålene er kun tilgængelige som PDF-filer til print, hvilket ikke egner sig til andre formål. Derfor har jeg indtastet dem nedenunder.

“Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i børnehaveklasse til 3. klasse”

Svarmulighederne er

 • “Ja, meget/tit/for det meste”
 • “Ja, lidt/nogle gange”
 • “Nej”

 1. Er du glad for din skole?
 2. Er du glad for din klasse?
 3. Føler du dig alene i skolen?
 4. Kan du lide pauserne i skolen?
 5. Er du glad for dine lærere?
 6. Har du ondt i maven, når du er i skole?
 7. Har du ondt i hovedet, når du er i skole?
 8. Er du god til at løse dine problemer?
 9. Kan du koncentrere dig i timerne?
 10. Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen?
 11. Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig?
 12. Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen?
 13. Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det?
 14. Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen?
 15. Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne?
 16. Er timerne kedelige?
 17. Lærer du noget spændende i skolen?
 18. Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne?
 19. Er jeres klasselokale rart at være i?
 20. Er toiletterne på skolen rene?

“Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4.-9. klasse”

Svarmulighederne er

 • “Meget tit”
 • “Tit”
 • “En gang imellem”
 • “Sjældent”
 • “Aldrig”
 • “Jeg ønsker ikke at svare”

Eller

 • “Helt enig”
 • “Enig”
 • “Hverken enig eller uenig”
 • “Uenig”
 • “Helt uenig”
 • “Jeg ønsker ikke at svar”

 1. Er du glad for din skole?
 2. Er du glad for din klasse?
 3. Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure.
 4. Jeg er god til at arbejde sammen med andre.
 5. Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt.
 6. Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok?
 7. Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for?
 8. Kan du koncentrere dig i timerne?
 9. Føler du dig ensom?
 10. Hvor tit har du ondt i maven?
 11. Hvor tit har du ondt i hovedet?
 12. Er du bange for at blive til grin i skolen?
 13. Hvor ofte føler du dig tryg i skolen?
 14. Er du blevet mobbet i dette skoleår?
 15. Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår?
 16. Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen?
 17. Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen.
 18. Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro.
 19. Er undervisningen kedelig?
 20. Er undervisningen spændende?
 21. Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende.
 22. Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre.
 23. Møder dine lærere præcist til undervisningen?
 24. Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne?
 25. Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne?
 26. Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen?
 27. Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt?
 28. Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen?
 29. Jeg klarer mig godt fagligt i skolen.
 30. Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen.
 31. Undervisningen giver mig lyst til at lære mere.
 32. Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det.
 33. Jeg føler, at jeg hører til på min skole.
 34. Jeg kan godt lide pauserne i skolen.
 35. De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme.
 36. Andre elever accepterer mig, som jeg er.
 37. Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen.
 38. Jeg synes godt om udeområderne på min skole.
 39. Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen.
 40. Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene.